Spezifikation

Print
1/2 Seite (Panorama)
Das Magazin