Spezifikation

Print
1/3 Seite (Panorama)
Das Magazin